Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.

Klimacz je na facebooku KlimaCZ je na G+

+420 388 601 154 info@klimacz.cz 

Politika integrovaného systému řízení

K tomu, aby se společnost stala vyhledávaným partnerem v oblasti dodávek průmyslových ventilátorů, odlučovačů, svařovaných konstrukcí a speciálních výrobků pro konkrétní zákazníky, vyráběných jako ekologicky nezávadný produkt v bezpečném prostředí včetně dodávání služeb, dbáme na rozvoj se zavedeným a fungujícím systémem jakosti, který zajišťuje trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti.

V oblasti nákupu:

 • zvyšujeme náročnost vůči našim dodavatelům a rozvineme s nimi aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků,
 • udržujeme databázi vhodných dodavatelů materiálů a služeb.

Ve vztahu k vlastním zaměstnancům dbáme na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost,
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky jakosti.

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • stálá šetrnost k zeleni a čistotě vod,
 • udržování pořádku na pracovištích a každodenní úklid, minimalizace rušivých vlivů na okolí,
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat.

Základní orientací společnosti v oblasti BOZP je:

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících či dodávajících organizací,
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti.

Společnost se dále zavazuje:

 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality, s maximálním ohledem na životní prostředí a dodržování bezpečnosti práce,
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů,
 • minimalizovat vznik odpadů a emisí,
 • vzniklé odpady předávat k likvidaci odborným firmám,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat možnost vzniku úrazů a nemocí z povolání,
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců.

Další odkazy

Společnost vyrábí a dodává

 • Radiální vysokotlaké ventilátory až do průměru oběžného kola 2800 mm, množství vzduchu 180 m3s-1 a celkovém  tlaku 23 000 Pa
 • Středotlaké radiální ventilátory až do průměru oběžného kola 2000 mm a množství vzduchu 70 m3s-1 a celkovém tlaku 4 000 Pa
 • Axiální přetlakové ventilátory až do průměru oběžného kola 1000 mm, množství vzduchu 15 m3s-1 a celkovém tlaku 500 Pa
 • Speciální radiální a axiální ventilátory
 • Odlučovače
 • Ocelové svařované výrobky a konstrukce
 • Potrubí
 • Sušicí zařízení pro biomasu
 • Zakázková výroba, příprava a dělení materiálu, třískové obrábění
 • Jiné výrobky dle požadavku zákazníka