Klimacz je na facebooku

+420 388 601 154 info@klimacz.cz 


Dotazník pro návrh radiálního ventilátoru

* povinné údaje
Jméno:*
Firma:*
E-mail:*
Ulice:*
Obec:*
PSČ:*
Stát:
Tel.:
Fax:
Preferuji kontakt:
1. Průtok
Nm3.s-1 nebo m3.s-1
2. Tlakový rozdíl
delta p st Pa
3. Měrná hmotnost dopravované vzdušiny
kg.Nm-3 nebo kg.m-3
4. Místní barometrický tlak
Pa nebo nadmořská výška m
5. Tlakový rozdíl vůči barometrickému tlaku na vstup do ventilátoru
Pa
6. Teplota dopravované vzdušiny
°C
7. Teplota okolí
min. °C
max. °C
8. Požadovaný počet ventilátorů
ks
9. Dopravované médium
10. Abrazivní příměsi
koncentrace příměsí mg.m-3
11. Prostředí
třída výbušnosti, skupina vznícení
12. Uspořádání
jiné
13. Regulace
typ servopohonu
ovládání (při pohledu ze strany na sání)
14. Poloha spirální skříně
P °
L °
provedení sání
poloha sací komory
Polohy spirální skříně a sací komory u ventilátoru se sací komorou (pohled od sání)Polohy spirální skříně u ventilátoru bez sací komory (pohled od sání)


Poznámka: Poloha spirální skříně a smysl otáčení oběžného kola (levotočivý nebo pravotočivý ventilátor) se určí při pohledu od strany sání. U oboustranně sacích ventilátorů je rozhodující pohled na sání ze strany poháněcího motoru.
15. Materiál
jiný materiál
16. Zvláštní příslušenství
pružné uložení
jiné požadavky
17. Monitor provozu ventilátoru
18. Údaje pro návrh elektromotoru
výkon:
kW
krytí:
frekvence:
Hz
chlazení:
spojení vinutí:
prostředí:
třída izolace:
19. Povrchová ochrana
jiný požadavek
20. Protihluková izolace
21. Kompenzátor - tlumící vložka
na sání na výtlaku
22. Požadavky na zkoušky
* dynamické vyvážení oběžného kola, zkouška na běh
jiný požadavek
23. Protokoly
požadavek
24. Požadavky na přejímku
uveďte prosím požadavky
25. Další požadavky (např. ND apod.)
26. Dokumentace
* 1x v tištěné podobě:
- Návod (včetně motoru, spojky apod.)
- Prohlášení o shodě CE
- Osvědčení o jakosti
jiný požadavek
27. Poznámka
Upozornění: po odeslání nebude vygenerována stránka pro kontrolu údajů, proto si prosím vše zkontrolujte nyní a pokud potřebujete, proveďte tisk vyplněného formuláře.


Další odkazy

Společnost vyrábí a dodává

  • Radiální vysokotlaké ventilátory až do průměru oběžného kola 2800 mm, množství vzduchu 180 m3s-1 a celkovém  tlaku 23 000 Pa
  • Středotlaké radiální ventilátory až do průměru oběžného kola 2000 mm a množství vzduchu 70 m3s-1 a celkovém tlaku 4 000 Pa
  • Axiální přetlakové ventilátory až do průměru oběžného kola 1000 mm, množství vzduchu 15 m3s-1 a celkovém tlaku 500 Pa
  • Speciální radiální a axiální ventilátory
  • Odlučovače
  • Ocelové svařované výrobky a konstrukce
  • Potrubí
  • Zakázková výroba, příprava a dělení materiálu, třískové obrábění
  • Jiné výrobky dle požadavku zákazníka